เป็นเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยได้ง่ายๆ ผลิตสำหรับไว้ใช้เอง หรือจัดจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อของคุณเอง จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง